For FSMA members

Medicininės paskirties produktais bus galima prekiauti iki 2009 m. birželio 1 d.

liepos 8, 2008

Laikinasis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininkas papildė savo pirmtakės įsakymą ir nustatė, kad daugiau nei dviejų šimtų pavadinimų medicininės paskirties produktų (MPP) bus galima prekiauti iki 2009 metų birželio 1 dienos.

Kovo mėnesį tuometinė VVKT viršininkė Aurelija Kulčickienė-Gutienė netikėtai išleido įsakymą, kuriuo iš MPP sąrašo išbraukė maždaug 240 pavadinimų MPP. Įsakyme įvardintaisiais MPP galima buvo prekiauti iki šių metų rugsėjo 1 dienos.

Farmacijos bendrovės, kurių platinami MPP pateko į VVKT viršininkės įsakymą, laikė jį visiškai nepagrįstu, tačiau neišdrįso jo apskųsti teismui, bijodamos VVKT pareigūnų keršto. Farmacininkams ypač kenkė itin trumpas laikotarpis, per kurį MPP reikėjo išimti iš rinkos, patiriant itin didelius nuostolius.

„Papildomas devynių mėnesių laikotarpis leidžia farmacijos bendrovėms išsisukti iš šios keblios padėties be didesnių nuostolių. Kartu viliamės, kad šis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos žingsnis atspindi esmingesnius teigiamus pokyčius tiek šios tarnybos, tiek ir apskritai Sveikatos apsaugos ministerijos veikloje“, sako Savigydos pramonės asociacijos (SPA) vykdomasis direktorius Edvinas Butkus.

VVKT viršininkės įsakymas papildytas, Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui Romualdui Sabaliauskui surengus pasitarimą dėl medicininės paskirties produktų problemų, per kurį maisto papildų operatoriai turėjo progą SAM pareigūnams išdėstyti savo argumentus.

„Dabar SPA nariai tikisi, kad kartu su SAM pareigūnais neatidėliodami grįšime ir prie kitos maisto papildų sektoriaus problemos –  maisto papildų pakuotės ženklinimo, įskaitant teiginius apie maisto papildų maistingumą ir sveikatingumą. Šią problemą SPA dabar laiko didžiausia maisto papildų sektoriaus aktualija,“ sako E. Butkus.

SAM sekretorius R. Sabaliauskas vadovauja šių metų pradžioje sudarytai darbo grupei medicininės paskirties produktus ir maisto papildus reglamentuojančių teisės aktų analizei atlikti ir jų pakeitimų projektams parengti.

MPP grupė Lietuvoje buvo iki Lietuvai įstojant į Europos Sąjungą, tačiau ji turi būti panaikinta kaip neatitinkanti ES normatyvų. Dabar šiai grupei priskiriama daugiau kaip 400 medicininės paskirties preparatų, kurie turi būti perkvalifikuoti į maisto papildus arba vaistus.

MPP yra įtvirtinta 2006 m. priimtame Farmacijos įstatyme kaip dalis farmacijos produktų. Sveikatos apsaugos ministerija rengia Farmacijos įstatymo pataisas, kurios sukurtų aiškią tvarką, per kiek laiko MPP bus perkvalifikuoti į maisto papildus arba vaistus.

Back to previous page